Tagged: Çfarë qëllimi ka ky hadith?

Çfarë qëllimi ka ky hadith?

Shejhu i nderuar Ibnu Uthejmin Allahu e mëshiroftë është pyetur: “A është për qëllim me fjalën e Profetit alejhi selam “Kur vdes biri i Ademit...