Tagged: Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon! I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi...