Tagged: 3 këshilla të bukura

3 këshilla të bukura

Një herë Uehb bin Munebih i tha nxënësve të tij: A doni t’ju mësoj mjekësi për të cilën nuk do të kritikojnë doktorrët? Dituri të...