Me sa ditë të tjera agjërim duhet ta shoqërosh agjërimin e ditës Ashura?

“ Lejohet te agjerosh vetem diten e ashurase, por me e mira eshte qe ta shoqerosh me nje dite tjeter para ose pas saj, sepse ky eshte edhe suneti i Profetit alejhi selam, i cili ka thene:

‘ Nese do te jetoj deri ne vitin e ardhshem, atehere do te agjeroj edhe diten e nente.”

Komisioni i Perhershem i Fetvave (El-lexhnetu ed-daime), nr. 13700

You may also like...