A lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër)?

A lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër)?

Lejohet të agjërohet vetëm dita e ashurës (pa e shoqëruar me ditë tjetër) por më e mira është agjërimi i një dite përpara apo një ditë mbrapa, ky është synet i saktë nga profeti alejhi selam nga fjala e tij: “Nëse do jem vitin e ardhshëm do agjëroj dhe të nëntën”. Ka thënë IbënAbasiradija Allahu anhuma: d.m.th. me të dhjetën. Me Allahun është suksesi, sala Allahu alanebijinaMuhamed.

Komisioni i përhershëm për fetva dhe kërkime shkencore.

You may also like...