xhamiambret.com Blog

A ke medituar ne kete ajet?

A ke medituar ne kete ajet? Allahu i Lartesuar thote: ” O ju qe besuat, kur ju kerkohet juve te zgjeroni (vendin) zgjerojeni ate, e...

Sa janë shtyllat e Islamit?

Pyetje: Sa janë shtyllat e Islamit? Përgjigje: Shtyllat e Islamit janë pesë: dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe...