xhamiambret.com Blog

4 dobi nga surja Fatiha

“1. Me emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshiruesit! 2. Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithë botëve.3. I vetmi zotërues i Ditës...

Rëndësia e besimit islam

Rëndësia e besimit islam Falënderimet i takojnë Allahut i cili na krijoi për ta adhuruar Atë. Ai na urdhëroi ta njësojmë e ti bindemi. Ai...

Fjalët e Volterit për Islamin

Në “Fjalori Filozofik V. III”, kapitulli “Muslimanët”, Volteri thërret me nervozizëm: “Ju them përsëri, analfabetë të marrë, vetëm të paditurve mund t’u thuhet se feja...