www.xhamiambret.com

telefonat ne xhami

Përdorimi i telefonave në xhami

“Në Xhamia, mos përdorni fjalë dhe mos bëni veprime, me përjashtim të atyre fjalëve dhe veprimeve për të cilat Xhamia është e ndërtuar. Xhamitë janë...

liber

Njeriu që foli me melekun

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Një njeri kishte shkuar për ta vizituar vëllanë e vet (musliman jo nga gjaku) në një fshat, pastaj...

iftar

Edukata e ngrënies dhe pirjes

Nëse dëshiron të jetosh me një trup të shëndetshëm larg sëmundjeve, atëherë mos fut në stomakun tënd ushqim mbi ushqim dhe ha vetëm kur je...

namazi

Falu…!

Falu! Nëse je i lirë dhe fisnik, e mos ndiq njerëzit që kanë devijuar e dalë nga rruga e drejtë. Mos u mashtro me shumicën....

mekatet

Kënaqësia me e madhe në Xhenet

Nga Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të hyjnë banorët e...