xhamiambret.com Blog

lumturi

Sekreti për një jetë të lumtur

Buzëqeshja, morali i mirë, fjala e mirë, zemra e pastër: këto e përbëjnë bukurin e vërtetë tek njeriu. Në momentet e gëzimit, falëndroje Allahun! Në...