www.xhamiambret.com

11414434_1093719230643125_613885599_n

Vlera e adhurimeve nafile

Vlera e adhurimeve nafile Allahu me urtësinë dhe mëshirën e Tij ligjësoi për robërit për çdo adhurim obligues edhe nafile nga i njëjti lloj i...

mx3A992

Këshilla të arta

Dijetari i njohur Ibën Kajjim (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Shpirtin nëse nuk e preokupon me të vërtetën, të preokupon me të kotën. Zemrën nëse nuk...

namazi ne xhami

Disa gabime të namazlinjëve (1)

Bërja e nijetit me zë Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit. Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë. Mosplotësimi i...

njeriu me i mire ne bote

Shoku i mirë dhe shoku i keq

Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Shembulli i shokut të mirë dhe të keq është sikurse mbajtësi i miskut dhe i farkëtarit. Mbajtësi i...

duaja e shiut

9 obligimet kur merr abdes

Obligimet e Abdesit, janë: 1. Larja e fytyrës njëherë(e pëlqyeshme është tre herë). 2. Larja e gojës njëherë(e pëlqyeshme tre herë). 3. Larja e hundës...