www.xhamiambret.com

eklips

Namazi i eklipsit të hënës

Namazi i eklipsit 1- Gjykimi i namazit të eklipsit. 2- Forma e faljes dhe numri i rekateve. 3- Namazi i eklipsit të hënës është si...

keq

3 pyetje drejtuar një ateisti!

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithherë?) Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose...

muzic

Si ta korigjosh të kaluarën tënde?

Abdulmalik ibën Ahmed el-Mubareku ka thënë: Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, në ‘El-Feva’id’, kapitulli: ‘Si ta korrigjosh gjendjen tënde’, ka thënë: ‘Ngrihu (me nxitim) në...

libra

Si ti shumëfishosh veprat e tua?

Në dySahihët është vërtetuar nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se i Dërguari (salallahu alejhi ue selem!) ka thënë: “Çdo vepër e...