www.xhamiambret.com

popujt e zhdukur

Mëkatet e popujve të zhdukur

‘Cdo mëkat nga mëkatet është trashëgimi e një populli nga popujt e zhdukur prej Allahut’ – Homoseksualiteti është trashëgimi nga populli Lutit. – Marrja e...

duaja e shiut

Duatë kur bie shi

Allahumme sajjiben nafi’an O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm! Buhariu. Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili....

namazi

Namazi i tesbihve

Nga namazet e ligjshme është edhe ai i tesbihut, siç vjen në hadithin e mëposhtëm, ku Ibn Abasi përcjell se Profeti (salallahu alejhi ue selem)...

komshiu

Ndarja e përgjegjësive ne familje

I Dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, themeloi rregulla të përbashkëta bashkëshortore në mesazhin e tij: “ Burri është bari në shtëpinë e tij...

A planet collides with Earth

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nga shenjat e Kiametit është largimi...

mx3A935

Si të gjesh rrugëdalje

“Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i...