www.xhamiambret.com

namaze

10 Shkaqet qe buron turpi.

1-Turpi si shkak i krimit: prej këtij është edhe turpi i Ademit, kur filloi të ikte duke vrapuar në Xhenet. Allahu i tha: A po...

ibn kajim

Kuptimi sekret i numrit shtatë

Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë...