www.xhamiambret.com

si-te-bej-dua

Një lutje madhështore profetike

Profeti Muhamed, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, i tha Shedad b. Eusit: “Shedad, kur të shohësh se njerëzit kanë grumbulluar arin dhe...

mx3A992

Çfarë qëllimi ka ky hadith?

Shejhu i nderuar Ibnu Uthejmin Allahu e mëshiroftë është pyetur: “A është për qëllim me fjalën e Profetit alejhi selam “Kur vdes biri i Ademit...