www.xhamiambret.com

ujvar

Si e fitoj nëna Xhenetin

Transmeton Omeri (radiallahu anhu) se Aishja (radiallahu anha) ka thënë: “Erdhi tek unë Sukejna dhe në krahë mbante dy fëmijët e saj, unë i dhashë...

magjia

3 Llojet e magjisë

Lloji i parë: Magjia reale. Magjia konsiderohet reale kur jep efekt dhe nuk është thjeshtë një iluzion a një mashtrim. Për realizimi e një magjie...