xhamiambret.com Blog

e ramazanit

Cilët janë miqtë e Allahut?

Cilët janë miqtë e Allahut? Nëse njerëzit kuptojnë që në mesin e tyre ka miq të Allahut dhe miq të shejtanit, atëherë ata duhet të...

GJUMI

A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke...

mekatet

Ndodhi besnikërie

Ndodhi besnikërie Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- përcillet se i Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë i bleu...

jetimi

Ky është njeriu i poshtëruar

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të,- se i dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” I poshtëruar qoftë...