• Është transmetuar që Selmân el-Fârsî, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “Më parë do të vdisja e të ringjallesha, të vdisja e të ringjallesha, dhe sërish të vdisja e të ringjallesha, sesa të shihja një pjesë intime të trupit të myslimanit, ose një mysliman ta shihte timen.” Imâm Ahmed, Ez-Zuhd fq.192. Ed. 1. 1983. Dâr El-Kutub El-’Ilmîjah. Bejrut, Lebanon. Është transmetuar që ‘Abdullâh bin ‘Umeri, Allahu e mëshiroftë, […]

  Ulja e shikimit dhe pasojat e saj

  Është transmetuar që Selmân el-Fârsî, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “Më parë do të vdisja e të ringjallesha, të vdisja e të ringjallesha, dhe sërish të vdisja e të ringjallesha, sesa të shihja një pjesë intime të trupit të myslimanit, ose një mysliman ta shihte timen.” Imâm Ahmed, Ez-Zuhd fq.192. Ed. 1. 1983. Dâr El-Kutub El-’Ilmîjah. Bejrut, Lebanon. Është transmetuar që ‘Abdullâh bin ‘Umeri, Allahu e mëshiroftë, […]

  Continue Reading...

 • Ke beson, premtimin e Allahut apo premtimin e shejtanit?! Disa njerëz pretenduan se besuan që furnizimi është prej Allahut dhe Ai i sprovoi me një ajet: “Dhe martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat prej jush dhe të devotshmit prej robërve tuaj dhe robëreshave tuaja. Nëse janë të varfër, i pasuron ata Allahu nga mirësia e Tij, dhe Allahu është i gjërë në dhënie dhe në dije” (Nur: 32) Thotë imam […]

  Premtimi i Allahut apo premtimi i shejtanit?

  Ke beson, premtimin e Allahut apo premtimin e shejtanit?! Disa njerëz pretenduan se besuan që furnizimi është prej Allahut dhe Ai i sprovoi me një ajet: “Dhe martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat prej jush dhe të devotshmit prej robërve tuaj dhe robëreshave tuaja. Nëse janë të varfër, i pasuron ata Allahu nga mirësia e Tij, dhe Allahu është i gjërë në dhënie dhe në dije” (Nur: 32) Thotë imam […]

  Continue Reading...

 • Continue Reading...

 • Pyetje :A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron për t`ia blerë ato ? Përgjigje :Nuk të lejohet që ti blesh babait tënd asnjë gjë nëse përdorimi i saj është harram, qoftë kjo, duhan, alkohool etj edhe nëse të urdhëron, pasi është vertetuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që ka thënë: Nuk i bindesh krijesës në kundërshtim të Krijuesit.Transmeton:Imam Ahmedi: 5/66. Gjithashtu […]

  A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron?

  Pyetje :A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron për t`ia blerë ato ? Përgjigje :Nuk të lejohet që ti blesh babait tënd asnjë gjë nëse përdorimi i saj është harram, qoftë kjo, duhan, alkohool etj edhe nëse të urdhëron, pasi është vertetuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që ka thënë: Nuk i bindesh krijesës në kundërshtim të Krijuesit.Transmeton:Imam Ahmedi: 5/66. Gjithashtu […]

  Continue Reading...

 • 1- Personi që urdhëron për të mirë duhet ta dijë më parë se ajo për të cilën këshillon, është përcaktuar si e mirë nga Sheriati, dhe se me të vërtetë nuk është vepruar. Po ashtu, edhe kur të ndalojë të keqen, duhet të sigurohet se kjo është përcaktuar si e tillë nga Sheriati, dhe se ka ndodhur realisht. 2- Të mos jetë nga ata që e bëjnë vetë të keqen […]

  7 Rregullat e këshillës për të mirë dhe ndalimit nga e keqja

  1- Personi që urdhëron për të mirë duhet ta dijë më parë se ajo për të cilën këshillon, është përcaktuar si e mirë nga Sheriati, dhe se me të vërtetë nuk është vepruar. Po ashtu, edhe kur të ndalojë të keqen, duhet të sigurohet se kjo është përcaktuar si e tillë nga Sheriati, dhe se ka ndodhur realisht. 2- Të mos jetë nga ata që e bëjnë vetë të keqen […]

  Continue Reading...

 • Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë qiej, shtatë toka, shtatë ditë në javë, e bëri krijimin e njeriut në shtatë etapa, ka përcaktuar shtatë rrotullime rreth Qabes, shtatë xhiro ndërmjet Safasë dhe Mervasë, shtatë guralecë për t’u hedhur në Mina, shtatë tekbire gjatë faljes së Bajramit. Përveç këtyre, Pejgamberi alejhi selam […]

  Kuptimi sekret i numrit ‘shtatë’

  Kuptimi shpirtëror i numrit ‘shtatë’ Përdorimi i shtatë hurmave që përmendet në hadith, ka një kuptim shpirtëror (ezoterik) dhe material. Kështu, Allahu ka krijuar shtatë qiej, shtatë toka, shtatë ditë në javë, e bëri krijimin e njeriut në shtatë etapa, ka përcaktuar shtatë rrotullime rreth Qabes, shtatë xhiro ndërmjet Safasë dhe Mervasë, shtatë guralecë për t’u hedhur në Mina, shtatë tekbire gjatë faljes së Bajramit. Përveç këtyre, Pejgamberi alejhi selam […]

  Continue Reading...

 • Argumente për vërtetësinë e ringjalljes: - Allahu në Kuran na përmend shembuj se si njerëz të ndryshëm kanë përjetuar vdekjen dhe ringjalljen që në këtë botë. Ne duhet të dimë se çdo gjë që na tregon Zoti ynë në Kuran është e vërtetë dhe duhet pranuar, sepse Ai nuk ka nevojë për dicka që t’i gënjejë krijesat e Tij. Besimi jonë në botën tjetër nuk e shton sundimin e Tij […]

  Argumente për vërtetësinë e ringjalljes

  Argumente për vërtetësinë e ringjalljes: - Allahu në Kuran na përmend shembuj se si njerëz të ndryshëm kanë përjetuar vdekjen dhe ringjalljen që në këtë botë. Ne duhet të dimë se çdo gjë që na tregon Zoti ynë në Kuran është e vërtetë dhe duhet pranuar, sepse Ai nuk ka nevojë për dicka që t’i gënjejë krijesat e Tij. Besimi jonë në botën tjetër nuk e shton sundimin e Tij […]

  Continue Reading...

 • Të ëndërruarit e Profetit Muhammedit alejhi selam Allahu, xh.sh., e ka dërguar Muhammedin, alejhi selam si mëshirë për tërë njerëzimin, andaj i lumi ai që e ka parë dhe e ka pasuar gjatë je- tës së tij, dhe i lumi ai që sheh në ëndërr, sepse nëse e sheh i sëmuri, Allahu do ta shërojë, nëse e sheh borxhliu, Allahu do ta ndihmojë, nëse e sheh luftëtari Allahu do t’i […]

  Cfar do te thote te shikosh Profetin alejhi selam ne enderr?

  Të ëndërruarit e Profetit Muhammedit alejhi selam Allahu, xh.sh., e ka dërguar Muhammedin, alejhi selam si mëshirë për tërë njerëzimin, andaj i lumi ai që e ka parë dhe e ka pasuar gjatë je- tës së tij, dhe i lumi ai që sheh në ëndërr, sepse nëse e sheh i sëmuri, Allahu do ta shërojë, nëse e sheh borxhliu, Allahu do ta ndihmojë, nëse e sheh luftëtari Allahu do t’i […]

  Continue Reading...

 • Tekstet e Kuranit dhe Sunetit tregojnë se Allahu i Madhërishëm do ta kapë Tokën në grushtin e Tij dhe qiellin do ta mbështjellë në dorën tjetër. Sa i përket qiejve: Sikurse thotë Allahu i Lartësuar: “Atë Ditë, Ne do të palosim qiellin, ashtu siç paloset letra e librit nga shkruesi.” (Enbija: 104) Gjithashtu i Lartësuari thotë: “Ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathtën e Tij.” (Zumer: 67) Shkrues është […]

  Si do te behet qielli dhe toka ne Diten e Gjykimit

  Tekstet e Kuranit dhe Sunetit tregojnë se Allahu i Madhërishëm do ta kapë Tokën në grushtin e Tij dhe qiellin do ta mbështjellë në dorën tjetër. Sa i përket qiejve: Sikurse thotë Allahu i Lartësuar: “Atë Ditë, Ne do të palosim qiellin, ashtu siç paloset letra e librit nga shkruesi.” (Enbija: 104) Gjithashtu i Lartësuari thotë: “Ndërsa qiejt do të mbështillen nën të djathtën e Tij.” (Zumer: 67) Shkrues është […]

  Continue Reading...

 • Meditova rreth përkujdesjes së Krijuesit në sigurimin e rriskut tim, duke sjellë retë, duke zbritur shiun me butësi, duhe hedhur farën e varrosur poshtë tokës ashtu si i vdekuri, i cili pasi është shpërbërë, pret një frymë jete, e kur ajo i vjen, bima përdridhet duke gjelbëruar, e kur uji pritet, ajo zgjat dorën e të lypurit, anon kokën e saj me përulje dhe mbathet me veshjen e ndryshimit. Ajo […]

  Meditime nga bimet. Ibn Xheuzi

  Meditova rreth përkujdesjes së Krijuesit në sigurimin e rriskut tim, duke sjellë retë, duke zbritur shiun me butësi, duhe hedhur farën e varrosur poshtë tokës ashtu si i vdekuri, i cili pasi është shpërbërë, pret një frymë jete, e kur ajo i vjen, bima përdridhet duke gjelbëruar, e kur uji pritet, ajo zgjat dorën e të lypurit, anon kokën e saj me përulje dhe mbathet me veshjen e ndryshimit. Ajo […]

  Continue Reading...

Page 6 of 170« First...45678...15202530354045...Last »