• Ezani i sabahut ne Meken e bekuar.

  Continue Reading...

 • “Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni (o njerëz), Ne jemi dëshmitarë, kur ju të thelloheni në të.” Junus 61 Dikush e pyeti Ebu Musa el Esh’ariun, si e lexon Kur’anin? Ai tha: “E lexoj ne namazin tim, kur jam hipur mbi kafshe dhe kur shtrihem mbi krevat. E lexoj ate (Kur’anin) kohe pas kohe.” Kur Omeri e […]

  Gjendja e te pareve tane me Kuranin

  “Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni (o njerëz), Ne jemi dëshmitarë, kur ju të thelloheni në të.” Junus 61 Dikush e pyeti Ebu Musa el Esh’ariun, si e lexon Kur’anin? Ai tha: “E lexoj ne namazin tim, kur jam hipur mbi kafshe dhe kur shtrihem mbi krevat. E lexoj ate (Kur’anin) kohe pas kohe.” Kur Omeri e […]

  Continue Reading...

 • Imam Ebu Amer bin Salah percjell nga Ebi Muhamed bin Ebi Zejd imami i Malikive se ka thene: Ajo qe i permbledh miresite e moraleve, degezohet dhe buron nga kater hadithe: 1- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): ““Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, të flasë mirë ose le të heshtë.” 2- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): “Një nga cilësitë e mira të një besimtari musliman […]

  4 Hadithe rreth miresise se moralit

  Imam Ebu Amer bin Salah percjell nga Ebi Muhamed bin Ebi Zejd imami i Malikive se ka thene: Ajo qe i permbledh miresite e moraleve, degezohet dhe buron nga kater hadithe: 1- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): ““Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, të flasë mirë ose le të heshtë.” 2- Fjala e Profetit (alejhi salatu ues selam): “Një nga cilësitë e mira të një besimtari musliman […]

  Continue Reading...

 • Krenaria e Islamit dhe 3 vecorite e saj.

  Continue Reading...

 • Disa hadithe rreth vlerӫs sӫ Ezanit dhe Muezinit: 1) Muaviu radijallahu anhu thotӫ e kam dӫgjuar tӫ Dӫrguarin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem duke thӫnӫ: Muezinӫt kanӫ qafat mӫ tӫ gjata ditӫn e gjykimit” 2) Ebu Hurejre radijallahu anhu tregon se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thӫnӫ:” Kur thirret (Ezani) pӫr nӫ namaz shejtani ik pӫr tӫ mos e dӫgjuar atӫ, dhe ai lӫshon njӫ zӫ…” 3) Ebu Seid el-Hudriu […]

  6 Hadithe per vleren e atij qe therret ezanin

  Disa hadithe rreth vlerӫs sӫ Ezanit dhe Muezinit: 1) Muaviu radijallahu anhu thotӫ e kam dӫgjuar tӫ Dӫrguarin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem duke thӫnӫ: Muezinӫt kanӫ qafat mӫ tӫ gjata ditӫn e gjykimit” 2) Ebu Hurejre radijallahu anhu tregon se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thӫnӫ:” Kur thirret (Ezani) pӫr nӫ namaz shejtani ik pӫr tӫ mos e dӫgjuar atӫ, dhe ai lӫshon njӫ zӫ…” 3) Ebu Seid el-Hudriu […]

  Continue Reading...

 • Hadithe të përzgjedhura prej librave të dijetarit të madh, muhadithit të kohës, imam Albanit (Allahu e mëshiroftë!) 1.(Sahih, 164) “Punët më të dashura tek Allahu janë: Namazi në kohën e tij, respektimi i prindërve, pastaj lufta në Rrugë të Allahut.” {El Iruau 1198} 2. (Hasen, 165) “Prej punëve më të dashura tek Allahu është që edhe kur të të vij vdekja gjuha jote të mos ndalet prej përmendjes së Allahut.” […]

  5 Hadithe qe te ndryshojne jeten.

  Hadithe të përzgjedhura prej librave të dijetarit të madh, muhadithit të kohës, imam Albanit (Allahu e mëshiroftë!) 1.(Sahih, 164) “Punët më të dashura tek Allahu janë: Namazi në kohën e tij, respektimi i prindërve, pastaj lufta në Rrugë të Allahut.” {El Iruau 1198} 2. (Hasen, 165) “Prej punëve më të dashura tek Allahu është që edhe kur të të vij vdekja gjuha jote të mos ndalet prej përmendjes së Allahut.” […]

  Continue Reading...

 • Është transmetuar që Selmân el-Fârsî, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “Më parë do të vdisja e të ringjallesha, të vdisja e të ringjallesha, dhe sërish të vdisja e të ringjallesha, sesa të shihja një pjesë intime të trupit të myslimanit, ose një mysliman ta shihte timen.” Imâm Ahmed, Ez-Zuhd fq.192. Ed. 1. 1983. Dâr El-Kutub El-’Ilmîjah. Bejrut, Lebanon. Është transmetuar që ‘Abdullâh bin ‘Umeri, Allahu e mëshiroftë, […]

  Ulja e shikimit dhe pasojat e saj

  Është transmetuar që Selmân el-Fârsî, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “Më parë do të vdisja e të ringjallesha, të vdisja e të ringjallesha, dhe sërish të vdisja e të ringjallesha, sesa të shihja një pjesë intime të trupit të myslimanit, ose një mysliman ta shihte timen.” Imâm Ahmed, Ez-Zuhd fq.192. Ed. 1. 1983. Dâr El-Kutub El-’Ilmîjah. Bejrut, Lebanon. Është transmetuar që ‘Abdullâh bin ‘Umeri, Allahu e mëshiroftë, […]

  Continue Reading...

 • Ke beson, premtimin e Allahut apo premtimin e shejtanit?! Disa njerëz pretenduan se besuan që furnizimi është prej Allahut dhe Ai i sprovoi me një ajet: “Dhe martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat prej jush dhe të devotshmit prej robërve tuaj dhe robëreshave tuaja. Nëse janë të varfër, i pasuron ata Allahu nga mirësia e Tij, dhe Allahu është i gjërë në dhënie dhe në dije” (Nur: 32) Thotë imam […]

  Premtimi i Allahut apo premtimi i shejtanit?

  Ke beson, premtimin e Allahut apo premtimin e shejtanit?! Disa njerëz pretenduan se besuan që furnizimi është prej Allahut dhe Ai i sprovoi me një ajet: “Dhe martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat prej jush dhe të devotshmit prej robërve tuaj dhe robëreshave tuaja. Nëse janë të varfër, i pasuron ata Allahu nga mirësia e Tij, dhe Allahu është i gjërë në dhënie dhe në dije” (Nur: 32) Thotë imam […]

  Continue Reading...

 • Continue Reading...

 • Pyetje :A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron për t`ia blerë ato ? Përgjigje :Nuk të lejohet që ti blesh babait tënd asnjë gjë nëse përdorimi i saj është harram, qoftë kjo, duhan, alkohool etj edhe nëse të urdhëron, pasi është vertetuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që ka thënë: Nuk i bindesh krijesës në kundërshtim të Krijuesit.Transmeton:Imam Ahmedi: 5/66. Gjithashtu […]

  A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron?

  Pyetje :A më lejohet që t`ia blej babait cigaret kur ai me urdhëron për t`ia blerë ato ? Përgjigje :Nuk të lejohet që ti blesh babait tënd asnjë gjë nëse përdorimi i saj është harram, qoftë kjo, duhan, alkohool etj edhe nëse të urdhëron, pasi është vertetuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që ka thënë: Nuk i bindesh krijesës në kundërshtim të Krijuesit.Transmeton:Imam Ahmedi: 5/66. Gjithashtu […]

  Continue Reading...

Page 6 of 171« First...45678...15202530354045...Last »