xhamiambret.com Blog

Kujdes nga vetëkënaqësia!!!

Kujdes nga vetëkënaqësia!!! Shejh Ibn Uthejmini -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Njeriu nuk duhet të vetëkënaqet me veten e tij, as mos të mahnitet me...

Si ta shtosh imanin

Imani është fjalë, vepër dhe bindje që shtohet me punë të mira dhe pakësohet me gjynahe Prej parimeve bazë të pasuesve të sunetit dhe xhematit...