xhamiambret.com Blog

6 dobitë që fitojmë nga ky hadith

EbuHurejra -radiallahuanhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë (prej atyre që kanë qenë para jush) bleu prej një burri tjetër një copë...

Ty të të mjaftojë Allahu

Të të mjaftojë Allahu! Atëherë kur njerëzit të jepen pas dynjasë, ty të të mjaftojë Allahu, kur ata të gëzohen me dynjanë, ti gëzohu me...