xhamiambret.com Blog

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt...

Tre personave nuk i refuzohet duaja

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë; “Tre personave nuk i refuzohet duaja (nga Allahu): 1. Agjëruesi, derisa të bëjë iftarë. 2. Udhëheqësit,...