xhamiambret.com Blog

Nevoja për Profetët

Nevoja për Profetët Dërgesa (profetësia) është dhuratë nga Zoti, të cilën Ai ua jep atyre njerëzve që plotësuan kushtet për tu zgjedhur për të. Ajo...

Kur do të ndodhë Kijameti?

Kur do të ndodhë Kijameti? Xhibrili (alejhi selam) e pyeti Muhamedin (alejhi selam) se kur do të ndodhë Kijameti? Profeti (alejhi selam) i tha: “I...

Si ta zbusësh zemrën

Zbutja e zemrës. Zbutja e zemrës nis nga përkujtimi i Allahut, sepse përmendja e Allahut e bën të përulur zemrën, e përmirëson, e zbut dhe...

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Ruajtja nga lypja e të tjerëve Zubejri –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Për çdokënd prej jush është...