xhamiambret.com Blog

Para se te maresh nje vendim:

Para se te maresh nje vendim: – Maturia, sepse “maturia eshte miresi, perjashto ceshtjet qe kane te bejne me ahiretin” Sahih Ebu Daud. – Konsultimi...

Ky është njeriu i mallkuar

I Derguari i Allahut (paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin mbi te) ka thene: “I mallkuar nga Allahu eshte ai qe shan e fyen babain...