xhamiambret.com Blog

Islami feja e profeteve

Islami feja e profeteve Feja Islame është fe e natyrshmërisë së njeriut, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Islami është thirrja që Pejgamberët...