xhamiambret.com Blog

Kur është nata e Kadrit?

Është transmetuar nga Profeti (alejhi selam) se ajo natë është nata e njëzetë e një, apo e njëzetë e tre, apo e njëzetë e pestë,...

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm...

Kjo botë nuk vlen as sa 5 minuta

Ka thënë shejh El Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: “ Dynjaja është më e pavlerë tek Allahu se krahu i një mushkonje, prandaj kur muslimani...