xhamiambret.com Blog

6 bazat e muslimanit

Sehl Et-Tusterij (Allahu e mëshiroftë) ka thene: “Bazat tona (të muslimanëve) janë gjashtë: 1. Të kapurit fort pas Kuranit dhe Sunetit 2. Ngrënia e gjërave...

Dija dhe frika prej Allahut.

Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë e kanë frikë Allahun prej robëve të tij dijetarët” suretu Fatir: 28. Fjala arabe e përdorur...