xhamiambret.com Blog

Shiu i meteoreve

Thotë Allahu i Lartësuar: “Thuaj shikoni çfarë ka në qiej dhe në tokë, por argumentet dhe paralajmërimet nuk u bëjnë dobi njerëzve që nuk besojnë....

Kur heshtin dijetarët

Dëgjojmë disa njerëz që i shajnë dijetarët me pretendimin se ata heshtin për disa ngjarje që ndodhin apo për disa problematika të mëdha, çfarë mendoni...

Çfarë bie ndesh me besimin?

Çfarë bie ndesh me besimin? Shirku (idhujtaria) bie ndesh me besimin. Shirk është t’ia dedikosh adhurimin dikujt apo diçkaje tjetër përveç Allahut, apo ta konsiderosh...

10 namazet vullnetare

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Namazet sunete (vullnetare) janë dhjetë. Falja në shtëpi e këtyre suneteve është më e mira (se sa...