xhamiambret.com Blog

7 lëvizjet e lejuara në namaz

Veprime të tjera të lejuara në namaz Prej veprimeve të lejuara në namaz janë: 1- Ecja e imamit në namaz mbrapsht ose përpara për ndonjë...

14 veprime që ndalohen në namaz

Veprime që ndalohen në namaz 1-Luajtja me rrobën apo me trupin përveç në rast nevoje. Transmetohet nga Muajkijb se “profeti -alejhi selam-  i tha një...