xhamiambret.com Blog

Vlera e diturisë fetare

Vlera e diturisë fetare Pyetje: Cila është vlera e diturisë fetare dhe a ka kufij që duhet ti përmbahemi në mësimin e saj? Përgjigjja: Mësimi...

Vlera e fqinjit.

Vlera e fqinjit. Ibn Omeri ka thënë: “Ishte një kohë kur askush nuk ka pasur të drejtë më shumë në pasurinë e muslimanit sesa vëllai...