xhamiambret.com Blog

Lutja është si arma

Lutja është si arma Lutjet dhe fjalët mbrojtëse luajnë rolin e armës dhe arma varet nga përdoruesi i saj. Në rastin e një arme pa...

Lavdërimi i vetvetes?

Lavdërimi i vetvetes? “Nëse me lavdëruarimin e vetes njeriu ka për qellim përmendjen e dhuntive të Allahut të Plotfuqishëm ose ka për qellim që të...

Ëndrra që cuditi dijetarët

Dielli dhe Hëna po perëndonin…! Pak para vdekjes së shejh Ibën Bazit përmendet se disa dijetarë kishin parë ëndërr sikur dielli dhe hëna po perëndonin....

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

A ka ilaç shërimi për pleqërinë? Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.”...

Rreziku i dashurisë për pushtet

Rreziku i dashurisë për pushtet Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “ O lajmërues (të vdekjeve) arabë, o lajmërues (të vdekjeve) arabë: – tre herë...