xhamiambret.com Blog

Rëndesia e ëndrrave të bukura

Islami i ka kushtuar rendesi endrrave te bukura dhe interpretimeve te tyre Kjo rendesi eshte shprehur ne disa forma: 1- Profeti (alejhis-salatu ues-selam) i pyeste...