xhamiambret.com Blog

Kujdes nga risitë në fe!

Kujdes nga risitë në fe! “ Kjo është rruga Ime e drejtë; prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t’ju shmangin nga rruga...

Cilët janë miqtë e Allahut?

Cilët janë miqtë e Allahut? Nëse njerëzit kuptojnë që në mesin e tyre ka miq të Allahut dhe miq të shejtanit, atëherë ata duhet të...

A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke...

Ndodhi besnikërie

Ndodhi besnikërie Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- përcillet se i Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë i bleu...