xhamiambret.com Blog

Katër llojet e dashurisë.

Katër llojet e dashurisë. Janë katër lloje të dashurisë, mes të cilave duhet të bëhet dallimi. Para nesh kanë humbur disa njerëz për shkak se...

Gjynahet më të shëmtuara!!!

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera. Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse...

Nevoja jonë për Zotin

Nevoja jonë për Zotin Mund të jesh nga njerëzit më të pasur, më të pushtetshëm e më të ditur, por përsëri ti je në statusin...

Si lidhet shpirti me trupin

Shpirti Çështja e shpirtit dhe lidhjes së tij me trupin është ndër çështjet më të përfolura, më të padukshme dhe më të paqarta, sepse dituria...

Nevoja për Profetët

Nevoja për Profetët Dërgesa (profetësia) është dhuratë nga Zoti, të cilën Ai ua jep atyre njerëzve që plotësuan kushtet për tu zgjedhur për të. Ajo...

Kur do të ndodhë Kijameti?

Kur do të ndodhë Kijameti? Xhibrili (alejhi selam) e pyeti Muhamedin (alejhi selam) se kur do të ndodhë Kijameti? Profeti (alejhi selam) i tha: “I...