xhamiambret.com Blog

Si të jesh i lumtur?

Si të jesh i lumtur? “Që të jesh i lumtur, të mjafton ty nga kjo botë leximi i Kuranit, një shtëpi e qetë, rroba të...

Si ta shërosh magjin

Shërimi i magjisë sipas sheriatit[3] Pyetja: Dëgjova një dijetar që tha: “Nëse dikush është i bindur se i kanë bërë magji, atëherë le të marrë 7...