xhamiambret.com Blog

11 sunete në ditën e Xhuma

Disa nga sunetet e ditës së xhuma dhe burimi i tyre sheriatik : 1.Gusulli(pastrimi)n­­ë diten e xhuma-(Buhariu 1951) 2.Veshja e rrobave të bukura(të pastërta dhe...

Kalendari i Ramazanit për Zvicrën

Davos,-6 St.Moritz -6 Appenzell -4 Chur -4 St.Gallen, Lugano, Kreuzlingen -3 Clarus, Vil -2 Frauenberg -1 Rapperswil -1 Wintherthur -1 Schwyc -1 Schaffhausen -0 Baden,...

A flenë Engjejt dhe Shejtanët?

A flenë Engjejt dhe Shejtanët? Përsa i përket melaikeve Imam Es-Sujuti thotë: Nuk di për të ndonjë thënie nga profeti -alejhi selam- mirëpo fjala e...

Vepra që ju fut në Xhenet

Ebu Dherri -radija Allahu anhu- tregon se i Dërguari i Allahut –alejhi selamue sel-lem- ka thënë: “Më erdhi një i dërguar nga Zoti im dhe...