xhamiambret.com Blog

Vlerat e sures Mulk

Ajo ndërmjetëson për të zotin e saj derisa i falen mëkatet Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë...

Dy gjëra e zbukurojnë njeriun:

Dy gjëra e zbukurojnë njeriun: Morali i mirë dhe zemërgjersia Dy gjëra e ngrejnë pozitën e tij: Thjeshtësia dhe përmbushja e nevojave të njerëzve Dy...

Fali gabimet e njerëzve

Allahu ka thënë; ” Dhe që u falin (të keqen, gabimet) njerëzve.” (Al Imran; 134) Ai që ua fal njerëzve gabimet, ndjen në veten e...

Begatite qe gjenden tek delja

Begatite qe gjenden tek delja Umi Hani transmeton nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam), se i ka thënë (asaj): “Mbaj dele, sepse në to...

Adhuro Zotin.Ai që ju krijoi

Meqë nënshtrimi i tërësishëm i vullnetit ndaj Zotit paraqet thelbin e adhurimit, mesazhi themelor i fesë hyjnore, Islamit, është adhurimi vetëm i Zotit. Gjithashtu kjo...

Kurthet e Shejtanit

Shejtani shikon që ta urdhëroj njeriun për të bërë gjynahe, ia zbukuron ato atij si dhe e nxit në to. Ai e bën njeriun që...

Besimi në Ditën e Gjykimit

Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin nuk është i saktë besimi i muslimanit. Ajo...