xhamiambret.com Blog

Çfarë është Ihsani në adhurim?

Çfarë është Ihsani në adhurim? Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut të Vetëm mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve. Allahu i...