xhamiambret.com Blog

Katër llojet e dashurisë.

Katër llojet e dashurisë. Janë katër lloje të dashurisë, mes të cilave duhet të bëhet dallimi. Para nesh kanë humbur disa njerëz për shkak se...

Gjynahet më të shëmtuara!!!

Të gjitha gjynahet janë të shëmtuara, por disa janë me të shëmtuara se disa të tjera. Imoraliteti është një prej gjynaheve më të shëmtuara, sepse...