xhamiambret.com Blog

3 anët e shefatit-ndërmjetësimit

3 anët e shefatit-ndërmjetësimit 1. Ata që do të ndërmjetësojnë janë profetët, besimtarët e mirë, engjëjt dhe nga ndërmjetësuesit është edhe Muhamedi alejhi selam. 2....

Vlera e diturisë fetare

Vlera e diturisë fetare Pyetje: Cila është vlera e diturisë fetare dhe a ka kufij që duhet ti përmbahemi në mësimin e saj? Përgjigjja: Mësimi...

Vlera e fqinjit.

Vlera e fqinjit. Ibn Omeri ka thënë: “Ishte një kohë kur askush nuk ka pasur të drejtë më shumë në pasurinë e muslimanit sesa vëllai...