xhamiambret.com Blog

Mendon se je i varfër!

Mendon se je i varfër! A mund t’i shesësh sytë e tu? Jo, se për to nuk ka çmim. A mund t’i shesësh veshët e...

Tregu i Xhenetit

Tregu i Xhenetit Përcillet nga Enes bin Malik se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Në Xhenet ka një treg, në të cilin vijnë njerëzit...

Këshillë për bashkëshortët

Këshillë për bashkëshortët Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) në lidhje me këshillimin ndaj bashkëshortëve ka thënë: “Mos të kërkojnë shumë nga njëri-tjetri, të falin...