xhamiambret.com Blog

Ujërat dhe llojet e tyre

PASTËRTIA Ujërat dhe llojet e tyre Grupi i parë: uji pastrues. Është ai ujë i pastër në vetveten e tij dhe që pastron gjërat e...

Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon! I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi...

Kohët e Namazit

Allahu thotë: “Përkujdesuni për namazet  dhe në mënyrë të veçantë për namazin e mesëm dhe të jeni adhurues të Allahut”. Urdhërimi për faljen e namazit...