xhamiambret.com Blog

Historia e Nuhut alejhis-selam.

Nuhu, babai i dytë i njerëzimit – paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të. Njerëzimi, shumë kohë pas Ademit (alejhis selam) jetoi si një...

Sa degë ka imani (besimi)?

Pyetje: Sa degë ka imani (besimi)? Përgjigje: Degët e besimit janë shumë: shtatëdhjetë e më tepër. Më e larta është fjala “la ilahe il-lallah”, kurse...