xhamiambret.com Blog

Perfundimi i keq

Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë: ” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat...

Ademi, babai i njerëzimit.

Allahu ishte (pa fillim) dhe para Tij nuk ekzistonte asgjë dhe në pafundësi Ai vepron gjithçka që dëshiron. Asnjë moment dhe asnjë kohë, nuk është...

Më këshillo…!

Më këshillo…! Umer bin Abdul-Aziz i tha njërit prej shokëve të tij: “Nëse më shikon se kam humbur rrugën më kap nga rrobat e mia...