xhamiambret.com Blog

Pyetesori i jetes.

Mendja gjithmone me shkon ke e fshehta dhe sekretet e asaj shtepie te frikshme, ke shtepia e fundit per çdo kend qe nuk e di...

Medito rreth Kuranit

Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu, thotë; I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, më tha; Më lexo Kur’an! I thash; A të lexoj ty Kur’an,...

Vlerat e sures Mulk

Ajo ndërmjetëson për të zotin e saj derisa i falen mëkatet Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë...

Dy gjëra e zbukurojnë njeriun:

Dy gjëra e zbukurojnë njeriun: Morali i mirë dhe zemërgjersia Dy gjëra e ngrejnë pozitën e tij: Thjeshtësia dhe përmbushja e nevojave të njerëzve Dy...