xhamiambret.com Blog

3 luginat ne Xhehenem

O ti njeri, tri lugina janë në Xhehenem, ruaju nga to. – Ato janë: 1- Lugina el Gaj 2- Lugina el Vejl 3- Lugina Sakar...

Mendjemadhesia dhe denimi i saj

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë cilësi, nga e cila na...

Thënie të arta nga Ibn Tejmije

Shejhul Islam Ibn Tejmijeh ka thënë: Kur dynden dy detyrime (vaxhibe) duke mos qenë e mundur kryerja e të dyve, atëherë do t’i jepet përparësi...