xhamiambret.com Blog

Thelbi i çdo gjëje…!!!

Thelbi i çdo gjëje…!!! Profeti -alejhi selam- ka përmbledhur (lënien e të ndaluarës) të gjitha në një fjalë të vetme, ku ka thënë: ” Nga...

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit. I Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime. Të pranishmit e pyetën: Cilat janë...