xhamiambret.com Blog

Sufistët

Thënie rreth hadras[1] sufiste nga dijetarët e medhhebit hanefi Dr. Haldun bin Meki el-Haseni Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi i...

Katër janë tiparet e hipokrizisë

Besimi dhe hipokrizia. I Dërguari i Allahut, Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Katër janë tiparet e hipokrizisë (nifakut), të cilat po u mblodhën te ndonjëri,...