xhamiambret.com Blog

Nga se u mashtrove?

Nga se u mashtrove? Nga gjërat më të habitshme: -ta njohësh Zotin dhe të mos e duash Atë; -të dëgjosh atë që predikon për Të...

Kush është Zoti yt?

Pyetje: Kush është Zoti yt? Përgjigje: Zoti im është Allahu që me mirësinë e Tij më ka krijuar dhe kujdeset për mua dhe mbarë gjithësinë....

A dëgjojnë të vdekurit?

Dijetari i nderuar Ibnu Uthejmin (Allahu e meshiroftë) është pyetur: Cili është mendimi më i saktë për dëgjimin e të vdekurve ? Përgjigje:” Më e...

Nxito drejt martesës

Këshilloj që njeriu të nxitoj drejt martesës, përderisa ka mundësi për një gjë të tillë, ngaqë në martesë ka dobi të shumta. Ndërsa, ngurrimi i...

Meditime Kur’anore!

Meditime Kur’anore! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Nuk ka dyshim se Unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë...