xhamiambret.com Blog

Cili është njeriu më fisnik?

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:...

Vlera e madhe e kohës se ikindisë

“Koha pas ikindisë – siç thonë disa prej imamllarëve – është e madhëruar dhe ka qenë e tillë në të gjitha legjislacionet fetare (sheriatet). Nuk...

Kur është Kiameti?

Përcillet nga Enes bin Malik – Allahu qoftë i kënaqur me të – se vjen një beduin tek Profeti – alejhi selam – dhe e...