xhamiambret.com Blog

7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të se Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë: ” Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese. Thanë:...

Tre sy të ndaluar për zjarrin

Tre sy të ndaluar për zjarrin !! Nga Ebī Rejhāne (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Zjarri...