xhamiambret.com Blog

Dita e Arafatit

Ndër ditët e specifikuara për agjërim nga profeti Muhamed alejhi selam është dhe dita e Arafatit, që është dita e nëntë e muajit Dhul Hixhe....