xhamiambret.com Blog

Përse duhet të kesh shpresë

Ai që shpreson në realizimin e diçkaje, duhet të plotësojë tre kushte: – Ta dojë atë për të cilën shpreson. – Të ketë frikë se...

Fjalë që nuk kanë çmim!

Fjalë që s’kanë çmim!!! Çështjen e pranimit të lutjes Allahu e ka lënë të fshehur, në mënyrë që zemra të mos mbetet e qetë në...