xhamiambret.com Blog

Ku dallon Meka nga Medina

Cilat janë dallimet mes haremit të Mekes dhe haremit të Medines? – Haremi i Mekes është më i mirë dhe më me vlerë se haremi...