xhamiambret.com Blog

Vlera e fqinjit.

Vlera e fqinjit. Ibn Omeri ka thënë: “Ishte një kohë kur askush nuk ka pasur të drejtë më shumë në pasurinë e muslimanit sesa vëllai...

A je ti prej zullumqarëve!?

Allahu, xhele ue ala, ka thënë; ” E ti kurrsesi mos e mendo All-llahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët.” (Ibrahim; 42). A...

Fjalet më të dashura te Allahu

Fjalet me te dashura te Allahu Transmetohet ne “Koleksionin e haditheve autentike” te Muslimit nga Ebu Dherri radijAllahu anhum se ka thene: I Derguari i...