xhamiambret.com Blog

Sunet i harruar

Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin...

Iluzione në dua

Të jetë i kujdesshëm për të mos gabuar rreth këtyre shkaqeve. Kjo është  një nga çështjet më të rëndësishme, sepse njeriu e di mirë se...

Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh! Thotë Allahu i Lartësuar: “Ai që punon një të mirë qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë (shpërblimin e saj)”...

Kur të lutesh mos u nxito!

Thotë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Vazhdon të marrë përgjigje robi për lutjet e tij, për sa kohë që nuk...

5 sunete te agjerimit:

Prej suneteve te agjerimit: 1-Syfyri 2-Shpejtimi i iftarit 3-Celja e iftarit me hurma te njoma e nese nuk ka me hurma te thata e nese...