xhamiambret.com Blog

Fali gabimet e njerëzve

Allahu ka thënë; ” Dhe që u falin (të keqen, gabimet) njerëzve.” (Al Imran; 134) Ai që ua fal njerëzve gabimet, ndjen në veten e...

Begatite qe gjenden tek delja

Begatite qe gjenden tek delja Umi Hani transmeton nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam), se i ka thënë (asaj): “Mbaj dele, sepse në to...

Adhuro Zotin.Ai që ju krijoi

Meqë nënshtrimi i tërësishëm i vullnetit ndaj Zotit paraqet thelbin e adhurimit, mesazhi themelor i fesë hyjnore, Islamit, është adhurimi vetëm i Zotit. Gjithashtu kjo...

Kurthet e Shejtanit

Shejtani shikon që ta urdhëroj njeriun për të bërë gjynahe, ia zbukuron ato atij si dhe e nxit në to. Ai e bën njeriun që...

Besimi në Ditën e Gjykimit

Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin nuk është i saktë besimi i muslimanit. Ajo...

Veprat qe te fusin ne Xhenet

1. Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: “Kush e takon Allahun duke mos i bërë shirk në asgjë, do të hyj në Xhennet.” (Transmeton Buhariu) 2....

KUJDES! Mos i bëj këto pesë gjëra

1- Mos këmbëngul në mëkat. Këmbengulja në mëkat nënkupton mos-pendimin, e pendimi nënkupton kthimin tek Allahu, e këmbëngulja nënkupton vazhdueshmërinë e ikjes nga Allahu. Muhammedi...