9 vepra që mund ti bësh në 10 ditët e Dhulhixhes

Nder adhurimet me te mira qe muslimani i ben gjate dhjetediteshit te Dhul-hixhes:

1. Haxhi, per ata qe kane mundesi
2. Permendja e Allahut me madherim
3. Shpeshtimi i hapave per ne xhami (falja e namazeve me xhemat)
4. Shpeshtimi i namazeve vullnetare (nafile)
5. Agjerimi (sidomos diten e nente e cila eshte dita e Arefatit).
6. Leximi i Kuranit
7. Lemosha (“Cdo bamiresi eshte lemoshe”)
8. Namazi i nates
9. Prerja e Kurbanit

You may also like...