3 cilësitë e injorantit

Dijetari i brezave të para të islamit, Muhamed ibn Mansur et-Tusi -Allahu e mëshiroftë- thonte :

« Injoranti (i padituri) dallohet me këto cilësi :
1- Hidhërohet pa asnjë arsye.
2- Përhap sekretet.
3- I beson të gjithve.
4- Këshillon (predikon) pa vend.»

(e-Sijar 4-384)

You may also like...