Category: Uncategorized

Teuhid dhe sociologji

Teuhid dhe sociologji nga Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë. Thotë Ibn Tejmije:“Sa më i nënshtruar të jetë robi ndaj Allahut, sa më nevojtar të...