Category: Uncategorized

Begatitë që ka qumështi

Aishja, radiallahu anha, tregon se, kur i jepnin qumësht të Dërguarit të Allahut, alejhi selam, ai thoshte tri herë me radhë: “Begati ose dy begati…”...