Category: Uncategorized

Mëkati i kobshëm

Mëkati i kobshëm Adhurimi i varreve Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “ Vërtet, ata që kanë qenë përpara jush i bënë varret e profetëve...

Perfundimi i keq

Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë: ” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat...