Category: PYETJE PERGJIGJE

Vlera e diturisë fetare

Vlera e diturisë fetare Pyetje: Cila është vlera e diturisë fetare dhe a ka kufij që duhet ti përmbahemi në mësimin e saj? Përgjigjja: Mësimi...

A është bismilahi ajet i Fatihas

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Pastaj personi thotë “Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim” pa zë, sepse ajo (Bismil-lahi) nuk është pjesë (ajet) e sures El-Fatiha dhe...