Category: NAMAZI

Gabime që mund t`ju prishin namazin

Mbyllja e syve gjatë namazit. Shkuarja në xhami pas ngrënies së hudhrës dhe qepës. Falja me rroba të tejdukshme. Lëvizjet e tepërta në namaz. Namazi...

Disa gabime të namazlinjëve (1)

Bërja e nijetit me zë Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit. Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë. Mosplotësimi i...