MUAJI I RAMAZANIT Archive

 • Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk i di, më informo për namazin!”. Pejgamberi tha: “Fale namazin e sabahut dhe pas tij hiq dorë nga namazi derisa të lindë dielli e të ngrihet (disi nga vija e horizontit), sepse dielli, kur lind, lind ndërmjet dy anëve të kokës së shejtanit. Pas kësaj kohe […]

  Koha e namazit të paradites (duha) dhe e namazit të bajramit

  Amër Ibn Abese tregon: “Thashë: O i Dërguari i Allahut, më informo për ato që ty ti ka mësuar Allahu dhe që unë nuk i di, më informo për namazin!”. Pejgamberi tha: “Fale namazin e sabahut dhe pas tij hiq dorë nga namazi derisa të lindë dielli e të ngrihet (disi nga vija e horizontit), sepse dielli, kur lind, lind ndërmjet dy anëve të kokës së shejtanit. Pas kësaj kohe […]

  Continue Reading...

 • El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu dhe Ibn Kudame. Duhet të kemi parasyshë se perëndim quhet kur fshihet apo kur bie poshtë vijës së dukshme të horizontit krejt disku i diellit, dhe jo vetëm një pjesë e tij. Pas perëndimit të plotë të diellit nuk duhet të merren parasyshë rrezet […]

  Koha e namazit të akshamit dhe e çeljes së agjërimit

  El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të akshamit hynë kur perëndon dielli. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, siç thotë Ibn Mundhir, Neveviu dhe Ibn Kudame. Duhet të kemi parasyshë se perëndim quhet kur fshihet apo kur bie poshtë vijës së dukshme të horizontit krejt disku i diellit, dhe jo vetëm një pjesë e tij. Pas perëndimit të plotë të diellit nuk duhet të merren parasyshë rrezet […]

  Continue Reading...

 • El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri quhet agimi i rremë ose agimi i parë. Të gjitha rregullat si imsaku dhe hyjra e kohës së sabahut lidhen me agimin e dytë. Asnjë rregull fetarë nuk ka të bëjë me agimin e parë. Argumentet që flasin për agimin: Buhariu sjell […]

  Koha e syfyrit dhe e namazit të sabahut.

  El hamdulilahi vesalatu veselamu ala resulilah. Koha e namazit të sabahut hynë kur shfaqet agimi i vërtetë. Agimi i vërtetë ndryshe quhet dhe agimi i dytë. Ndërsa tjetri quhet agimi i rremë ose agimi i parë. Të gjitha rregullat si imsaku dhe hyjra e kohës së sabahut lidhen me agimin e dytë. Asnjë rregull fetarë nuk ka të bëjë me agimin e parë. Argumentet që flasin për agimin: Buhariu sjell […]

  Continue Reading...

 • Qëndrime të dijetarëve lidhur me Lejletul-Kadrin Dijetarët kanë dalluar shumë lidhur me Lejletul-Kadrin dhe ne kemi hasur në më shumë se 20 qëndrime rreth saj, mu ashtu siç kemi hasur në një numër të ngjashëm (qëndrimesh) lidhur me çastin e Xhumasë (kur pranohet duaja). Pra, këto të dyja kanë të përbashkët fshehjen, me qëllim që njerëzit të mundohen në kërkimin e tyre. Qëndrimi i 1: Se ajo (Lejletul-Kadri) është ngritur […]

  25 Qendrime te dijetareve se ku eshte Nata e Kadrit?

  Qëndrime të dijetarëve lidhur me Lejletul-Kadrin Dijetarët kanë dalluar shumë lidhur me Lejletul-Kadrin dhe ne kemi hasur në më shumë se 20 qëndrime rreth saj, mu ashtu siç kemi hasur në një numër të ngjashëm (qëndrimesh) lidhur me çastin e Xhumasë (kur pranohet duaja). Pra, këto të dyja kanë të përbashkët fshehjen, me qëllim që njerëzit të mundohen në kërkimin e tyre. Qëndrimi i 1: Se ajo (Lejletul-Kadri) është ngritur […]

  Continue Reading...

 • Lloji i ushqimit që Konsumon agjëruesi është themeli i çështjes në përballimin sa më mirë të etjes gjatë agjërimit. Ja disa Këshilla të vlefshme për Këtë qëllim: 1.Mos konsumoni ushqime që përmbajnë sasi të madhe erëzash, sidomos në vaktin e syfyrit. 2.Pirja e sasive të vogla dhe të shpeshta të ujit pas ngrënies së Iftarit. 3.Konsumimi i perimeve dhe frutave të freskëta gjatë natës dhe në syfyr, sepse ato përmbajnë […]

  7 Këshilla për mposhtjen e etjes gjatë agjërimit.

  Lloji i ushqimit që Konsumon agjëruesi është themeli i çështjes në përballimin sa më mirë të etjes gjatë agjërimit. Ja disa Këshilla të vlefshme për Këtë qëllim: 1.Mos konsumoni ushqime që përmbajnë sasi të madhe erëzash, sidomos në vaktin e syfyrit. 2.Pirja e sasive të vogla dhe të shpeshta të ujit pas ngrënies së Iftarit. 3.Konsumimi i perimeve dhe frutave të freskëta gjatë natës dhe në syfyr, sepse ato përmbajnë […]

  Continue Reading...

 • Shumica e dijetarëve janë të mendimit se kjo natë është në muajin e Ramazanit. Ata janë bazuar në ajetin kuranor ku Allahu i Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani” El Bekare; 183 dhe “Ne e zbritëm atë në Natën e Kadrit.” El Kadr; 1 Mirëpo ata nuk janë të një mendimi përsa i përket caktimit të datës së kësaj nate në këtë muaj. Sipas mendimit […]

  Si ta gjejmë Natën e Kadrit?

  Shumica e dijetarëve janë të mendimit se kjo natë është në muajin e Ramazanit. Ata janë bazuar në ajetin kuranor ku Allahu i Madhëruar thotë: “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani” El Bekare; 183 dhe “Ne e zbritëm atë në Natën e Kadrit.” El Kadr; 1 Mirëpo ata nuk janë të një mendimi përsa i përket caktimit të datës së kësaj nate në këtë muaj. Sipas mendimit […]

  Continue Reading...

 •  Kjo natë është më e mira e të gjithë netëve. Allahu e ka nderuar atë më fhumë se netët e tjera. Ajo është një natë e begatë. Allahu thotë: “Ne e zbritëm atë në një natë të begatë” Ed Duhan 3. Kurtubiu ka thënë: “Allahu e ka cilësuar atë si të begatë, sepse Ai në këtë natë zbret begati, mirësi dhe shpërblim për robërit e Tij.” Tefsiri i Kurtubiut” 16/126. […]

  5 Cilësitë dhe begatitë e Natës së Kadrit

   Kjo natë është më e mira e të gjithë netëve. Allahu e ka nderuar atë më fhumë se netët e tjera. Ajo është një natë e begatë. Allahu thotë: “Ne e zbritëm atë në një natë të begatë” Ed Duhan 3. Kurtubiu ka thënë: “Allahu e ka cilësuar atë si të begatë, sepse Ai në këtë natë zbret begati, mirësi dhe shpërblim për robërit e Tij.” Tefsiri i Kurtubiut” 16/126. […]

  Continue Reading...

 • Transmetohet nga Hafsate radijAllahu anha nga Profeti salallahu alejhi ue selem se ai ka thënë: “Kush nuk e ka vendosur për të agjëruar para agimit nuk ka agjërim për të” Transmeton Tirmidhiu. Në transmetimin e Darekutniut thuhet: “Nuk ka agjërim për atë që nuk e ka vendosur që natën”[1] . Nga hadithi përfitohet se nijeti për të agjëruar atë ditë duhet bërë në natën paraardhëse të asaj dite dhe ajo […]

  Bërja e nijetit për agjërim para agimit.

  Transmetohet nga Hafsate radijAllahu anha nga Profeti salallahu alejhi ue selem se ai ka thënë: “Kush nuk e ka vendosur për të agjëruar para agimit nuk ka agjërim për të” Transmeton Tirmidhiu. Në transmetimin e Darekutniut thuhet: “Nuk ka agjërim për atë që nuk e ka vendosur që natën”[1] . Nga hadithi përfitohet se nijeti për të agjëruar atë ditë duhet bërë në natën paraardhëse të asaj dite dhe ajo […]

  Continue Reading...

 • Për agjërimin e personit të sëmurë apo udhëtarit, Allahu thotë: ” … e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë.” Ekzistojnë dy lloje të sëmurësh: Llojit të parë i takon personi, sëmundja e të cilit është e vazhdueshme dhe nga i cili nuk pritet që të shërohet (siç është personi që vuan nga kanceri). Personi […]

  Agjërimi i udhëtarit dhe i të sëmurit.

  Për agjërimin e personit të sëmurë apo udhëtarit, Allahu thotë: ” … e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë.” Ekzistojnë dy lloje të sëmurësh: Llojit të parë i takon personi, sëmundja e të cilit është e vazhdueshme dhe nga i cili nuk pritet që të shërohet (siç është personi që vuan nga kanceri). Personi […]

  Continue Reading...

 • Ekzistojnë shtatë gjëra që e prishin agjërimin: 1. Marrëdhënia seksuale: Kur një agjërues ka marrëdhënie seksuale agjërimi i tij prishet. Po qe se ai është njëri nga personat, nga të cilët kërkohet të agjërojnë, ndërsa marrëdhënia seksuale ka ndodhë gjatë ditës, atëherë do të obligohet të shpaguaj për këtë. Në rastin e këtillë shpagimi do të ishte njëra nga gjërat vijuese përkatësisht: e para është lirimi i një robi; po […]

  7 Gjërat që e prishin agjërimin nga shejh Uthejmin.

  Ekzistojnë shtatë gjëra që e prishin agjërimin: 1. Marrëdhënia seksuale: Kur një agjërues ka marrëdhënie seksuale agjërimi i tij prishet. Po qe se ai është njëri nga personat, nga të cilët kërkohet të agjërojnë, ndërsa marrëdhënia seksuale ka ndodhë gjatë ditës, atëherë do të obligohet të shpaguaj për këtë. Në rastin e këtillë shpagimi do të ishte njëra nga gjërat vijuese përkatësisht: e para është lirimi i një robi; po […]

  Continue Reading...

Page 1 of 812345...Last »