Category: KESHILLA

Emra musliman për femra

“ A “ Abide (ar) e devotshme Advije (ar) e shpejte, e shkathte, Adile (ar) e drejte, Afife (ar) e thjesht, e ndershme, e pastert,...

5 Shkaqet e lindjes së bidateve

1. Ekzagjerimi (ekstremizmi): Shembulli më i mirë i tij janë hauarixhët dhe shijat. Përsa i përket hauarixhëve, ata gabuan në kuptimin e drejtë të ajeteve...

14 Veprat më të dashura tek Allahu

1) Besimi i natyrshëm: Bazuar në fjalën e të Dërguarit, sal-lAllahu alejhi ue selem: “Feja më e dashur tek Allahu është besimi i natyrshëm.” (Shënon...

6 Shenjat e zemrës së sëmurë.

Mëkat pas mëkati vdes zemra… Për këtë kur iu është thënë Seid b Musejeb (Allahu e mëshiroftë):se Abdulmelik b Mervan ka thënë: “Kam ardhë me...