займы онлайн

Category: KESHILLA

3 mëkatet e mëdha

Ibën Tejmije,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë: “Mëkatet më të mëdha janë tre; 1. Mohimi (kufri). 2. Vrasja e njeriut pa të drejtë dhe 3....

3 Llojet e magjisë

Lloji i parë: Magjia reale. Magjia konsiderohet reale kur jep efekt dhe nuk është thjeshtë një iluzion a një mashtrim. Për realizimi e një magjie...

Përse Zoti e krijoi njerëzimin?

Nga këndvështrimi i njerëzimit, pyetja “Përse Zoti e krijoi njeriun?” nënkupton “Për çfarë qëllimi është krijuar njeriu?” Në shpalljen e fundit, kësaj pyetjeje i është...