Category: KESHILLA

Vlera e madhe e kohës se ikindisë

“Koha pas ikindisë – siç thonë disa prej imamllarëve – është e madhëruar dhe ka qenë e tillë në të gjitha legjislacionet fetare (sheriatet). Nuk...

Si ta largojmë hidhërimin?

Largoje me duane e profetit Junus: “La ilahe il-la ente subhaneke ini kuntu minedh-dhalimin.” “Nuk ka te adhuruar me merite pervec Teje, i Paster je...