Category: KESHILLA

3 cilësitë e injorantit

Dijetari i brezave të para të islamit, Muhamed ibn Mansur et-Tusi -Allahu e mëshiroftë- thonte : « Injoranti (i padituri) dallohet me këto cilësi :...

Përse Zoti e krijoi eklipsin?

Urtësitë e Allahut në eklips “ Ne do t’u tregojmë atyre shenjat Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet...