Category: KESHILLA

3 pyetje drejtuar një ateisti!

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithherë?) Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose...

Si ta korigjosh të kaluarën tënde?

Abdulmalik ibën Ahmed el-Mubareku ka thënë: Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, në ‘El-Feva’id’, kapitulli: ‘Si ta korrigjosh gjendjen tënde’, ka thënë: ‘Ngrihu (me nxitim) në...

Si ta njohësh një njeri

Është transmetuar se El-A’mash -RahimehUllah- ka thënë: Ata selefët (te paret tane) kurrë nuk pyetnin rreth gjendjes fetare të një njeriu, pasi dinin tri gjëra...

30 shenjat e hipokritëve

1. Janë falls në thëniet e tyre dhe gënjejnë. 2. Tradhëtojnë. 3. Tregojnë mosbindje dhe dëshirojnë të debatojnë. 4. Thyejn premtimin. 5. Janë dembel në...

8 rregullat kur merr abdes

1. Të thuash Bismilah. 2. Larja e duarve. 3. Futja e ujit në gojë dhe hundë. 4. Larja e fytyrës. 5. Larja e duarve deri...