Category: KESHILLA

4 kushtet e therjes së Kurbanit

Kushtet e kurbanit: 1. Të jetë nga bagëtitë: deve, lopë, dele dhe dhi. Allahu i madhëruar thotë: “Që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të...

Kjo është gruaja e devotshme

Gruaja e devotshme, nëse sheh se burri i saj ka filluar ta lëshojë rrugën e Allahut, duke anuar nga mëkatet, ia kujton Allahun, frikën ndaj...