Category: KESHILLA

Përse Zoti e krijoi eklipsin?

Urtësitë e Allahut në eklips “ Ne do t’u tregojmë atyre shenjat Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet...

3 pyetje drejtuar një ateisti!

1. Kush krijoi asgjënë (apo ajo ekzistonte gjithherë?) Sigurisht që një hapësirë aq e madhe siç është Universi duhet të ketë patur ndonjë paraardhës? Ose...

Si ta korigjosh të kaluarën tënde?

Abdulmalik ibën Ahmed el-Mubareku ka thënë: Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, në ‘El-Feva’id’, kapitulli: ‘Si ta korrigjosh gjendjen tënde’, ka thënë: ‘Ngrihu (me nxitim) në...

Si ta njohësh një njeri

Është transmetuar se El-A’mash -RahimehUllah- ka thënë: Ata selefët (te paret tane) kurrë nuk pyetnin rreth gjendjes fetare të një njeriu, pasi dinin tri gjëra...