Category: KESHILLA

3 engjëj janë përgjegjës për jetën.

Engjëjt: Xhibraili, Mikaili dhe Israfili. Këto tre engjëj janë përgjegjës për jetën. Xhibrili është përgjegjës për Shpalljen që është jetë për zemrat. Mikaili është përgjegjës...

Kush i zbuloi numrat?

Numrat qe perdorim jane numrat arab. Matematicieni i famshem Musliman Këta numra për herë të para i prezentoi shkenctari matematicieni i famshëm Al-Havarizmi. Ai numrat...