Category: KESHILLA

Porosi për devotshmëri!

Vërtet Zoti yt e di atë që fsheh në zemrën tënde, atë që e shfaq me gjuhën tënde dhe është Vëshguesi i të gjitha punëve...

Krijimi i njeriut në Kuran

“ Me të vërtetë, Ne e kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës, e pastaj, e bëmë atë pikë fare dhe e vumë në një...

3 engjëj janë përgjegjës për jetën.

Engjëjt: Xhibraili, Mikaili dhe Israfili. Këto tre engjëj janë përgjegjës për jetën. Xhibrili është përgjegjës për Shpalljen që është jetë për zemrat. Mikaili është përgjegjës...