Category: KESHILLA

2 mënyrat si të kërkosh falje

Ka thene shejh El Uthejmini-rahimehullah: ” Kerkimi i faljes eshte ne dy menyra: – me ane te fjaleve, si: kerkoj falje Allahut( estegfirullah) – me...

Cila grua është më e mirë?

All-llahu ka lavdëruar gratë e mira, ato që janë dakord me pozitën që ua ka caktuar All-llahu, thotë në Kuran: “… Prandaj, me atë që...