Category: KESHILLA

Tefsir disa ajete nga surja Lejl

Thotë Allahu i Lartësuar në fund të sures Lejl: 17.”Dhe do të shmanget prej tij (Xhehennemit) më i devotshmi (më i qëndrueshmi në kufijtë e...

Denimi i ngrënësit të kamatës

Ngrënësi i kamatës Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Allahu Lartësuar në Librin e Tij thotë: “Dhe, kur...

Ku dallon Meka nga Medina

Cilat janë dallimet mes haremit të Mekes dhe haremit të Medines? – Haremi i Mekes është më i mirë dhe më me vlerë se haremi...

6 veprat qe ju prishin zemren

Zemrat e njerëzve, më së shumti prishen nga gjashte gjëra: 1. Të mëkatuarit me nijet se do të pendohen. 2. Të nxënit dije por nuk...