Category: KESHILLA

Çfarë e tronditin besimin?

3-Braktisja e fesë me anë të të besuarit Prej llojeve të braktisjes së fesë me anë të të besuarit, është ajo që njeriu beson në...