Category: KESHILLA

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin?

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin? Tefsiri i ajetit: “وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا”سورة الفرقان: 30  “Profeti tha: O Zoti...

Si i vulosin mëkatet zemrën

MËKATET VULOSIN ZEMRËN Nëse shtohen, mëkatet e vulosin zemrën e të zotit. Në Kuran, Allahu thotë: “Jo, nuk është ashtu! Por, të këqijat që punuan,...

Mëkatet shkaktojnë përbuzje

MËKATET SHKAKTOJNË PËRBUZJE Kryerja e mëkateve shkakton përbuzje. Ky është një fakt i vërtetë, sepse krenaria qëndron vetëm në bindjen ndaj Allahut. Allahu (xh.sh) thotë:...