Category: KESHILLA

Kjo punë është dyfytyrësi

Prej formave të rijas (dyfytyresise) janë: që njeriu ta hijeshojë adhurimin, në mënyrë që të shihet nga adhuruesit e tjerë, si p.sh. ta zgjasë namazin...

17 ateistët dhe Imam Shafiu

Shtatëmbëdhjetë ateistë erdhën tek unë përderisa isha në udhëtim për në Gaza, dhe më thanë: “Cili është argumenti se ekziston një Krijues?” Unë u thashë...