Category: KESHILLA

Një vepër e urryer gjatë namazit

Nga Abdullah bin Abbasi radijAllahu anhuma përcillet të ketë thënë: “Është e urryer që njeriu të niset drejt namazit me përtesë. Përkundrazi, ai duhet të...

Ky është shoku më i mirë

Pa dyshim se shoku më i mirë e më i sjellshëm për njeriun janë veprat e mira të tij dhe askush tjetër përveç këtij miku...

Si të mësojmë Islamin 5

1. Cila ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit (djemve të Aliut)? 1. Fatimja,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 3. Çfarë nënkuptojmë me fjalën ,-“Amin”?...

Lutja e pranuar

Jahja ibn Muadh ka thënë: “Atij që Allahu i mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ia kthen mbrapsht lutjen.” E ndërsa unë them (Ibn...