Category: KESHILLA

6 bazat e muslimanit

Sehl Et-Tusterij (Allahu e mëshiroftë) ka thene: “Bazat tona (të muslimanëve) janë gjashtë: 1. Të kapurit fort pas Kuranit dhe Sunetit 2. Ngrënia e gjërave...

Dija dhe frika prej Allahut.

Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë e kanë frikë Allahun prej robëve të tij dijetarët” suretu Fatir: 28. Fjala arabe e përdorur...

Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

1.Allahu i do bamirësit. Thotë Allahu i Madhëruar: “Me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195) Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu është...

Sekreti për një jetë të lumtur

Buzëqeshja, morali i mirë, fjala e mirë, zemra e pastër: këto e përbëjnë bukurin e vërtetë tek njeriu. Në momentet e gëzimit, falëndroje Allahun! Në...