Category: KESHILLA

Njeriu më i mirë tek Allahu

Njeriu më i mirë tek Allahu është ai që i frikësohet më së shumti Atij. Argument nga Kurani: Allahu i Lartësuar thotë: “O ju njerëz!...

Ademi, babai i njerëzimit.

Allahu ishte (pa fillim) dhe para Tij nuk ekzistonte asgjë dhe në pafundësi Ai vepron gjithçka që dëshiron. Asnjë moment dhe asnjë kohë, nuk është...

Më këshillo…!

Më këshillo…! Umer bin Abdul-Aziz i tha njërit prej shokëve të tij: “Nëse më shikon se kam humbur rrugën më kap nga rrobat e mia...

A ke medituar ne kete ajet?

A ke medituar ne kete ajet? Allahu i Lartesuar thote: ” O ju qe besuat, kur ju kerkohet juve te zgjeroni (vendin) zgjerojeni ate, e...