Category: KESHILLA

Sufistët

Thënie rreth hadras[1] sufiste nga dijetarët e medhhebit hanefi Dr. Haldun bin Meki el-Haseni Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi i...

Kujdes nga risitë në fe!

Kujdes nga risitë në fe! “ Kjo është rruga Ime e drejtë; prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t’ju shmangin nga rruga...

Cilët janë miqtë e Allahut?

Cilët janë miqtë e Allahut? Nëse njerëzit kuptojnë që në mesin e tyre ka miq të Allahut dhe miq të shejtanit, atëherë ata duhet të...