Category: KESHILLA

Nëse kërkon lumturinë

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. “Lumturia” është synimi kryesor drejt të cilit, për ta fituar, vrapon kushdo që ndodhet në tokë. Mendimtarët, poetët,...