Category: KESHILLA

Çfarë e tronditin besimin?

3-Braktisja e fesë me anë të të besuarit Prej llojeve të braktisjes së fesë me anë të të besuarit, është ajo që njeriu beson në...

4 dobi nga surja Fatiha

“1. Me emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshiruesit! 2. Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithë botëve.3. I vetmi zotërues i Ditës...

Rëndësia e besimit islam

Rëndësia e besimit islam Falënderimet i takojnë Allahut i cili na krijoi për ta adhuruar Atë. Ai na urdhëroi ta njësojmë e ti bindemi. Ai...