Category: KESHILLA

Përkufizimi i martesës në fe:

Përkufizimi i martesës në fe: “ Akt i saktë bashkëshortor.” Gjykimet e martesës: 1. Obligim: për atë që i frikësohet rënies në imoralitet. 2. E...

Zemërimi i Allahut ndaj atij që vret

Allahu Te’ala ka thënë: “Kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është Xhehenemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është...

Askush nuk shpëton nga ky mëkat

Thuajse askush nuk shpëton nga shirku i fshehtë Aq sa forcohet dashuria e robit ndaj Allahut po aq pakësohet dhe zvogëlohet dashuria ndaj gjërave tjera,...

Frika që ju sjell shejtani

Imam Ibën Tejmije komentoi ajetin “Shejtani ju sugjeron që t’ua keni frikën aleatëve të tij. Pra, mos ua keni frikën atyre, por më kini frikë...

Obligimi i burrit ndaj gruas

“Furnizimi ndaj gruas, është obligim në çdo gjendje, edhe nëse burri nuk ka mundësi ta bëjë këtë. Ndërsa në lidhje me furnizimin ndaj nënës, nëse...