Category: KESHILLA

Shiu i meteoreve

Thotë Allahu i Lartësuar: “Thuaj shikoni çfarë ka në qiej dhe në tokë, por argumentet dhe paralajmërimet nuk u bëjnë dobi njerëzve që nuk besojnë....

Kur heshtin dijetarët

Dëgjojmë disa njerëz që i shajnë dijetarët me pretendimin se ata heshtin për disa ngjarje që ndodhin apo për disa problematika të mëdha, çfarë mendoni...

13 Padrejtësit e burrit ndaj gruas?

1-Mashtrimi që i bëhet femrës gjatë kohës se fejesës, duke u shfaqur si njeri i devotshëm apo i sjellshëm…pas nje kohe vërtetohet gënjeshtra e syfaqësia....