Category: KESHILLA

Rrënjët e mëkateve janë tre:

Rrënjët e mëkatit “Rrënjët e mëkateve janë tre: Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Rrënjët e mëkateve janë tre: Mendjemadhësia: Ajo e ka nxitur...

Mënyrat e braktisjes së Kur’anit!

Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- thotë: Braktisja e Kur’anit është disa llojesh: Mosdëgjimi dhe mosbesimi i tij. Braktisja e të punuarit me të, mosmarrja në...

Sureja Fatiha dhe lumturia e njeriut

Njeriu ka dy mundësi: njërën që ka të bëjë me dijen teorike dhe tjetrën që është praktikimi i vullnetshëm. Lumturija e njeriut qëndron pikërisht në...

Ty të të mjaftojë Allahu

Të të mjaftojë Allahu! Atëherë kur njerëzit të jepen pas dynjasë, ty të të mjaftojë Allahu, kur ata të gëzohen me dynjanë, ti gëzohu me...