Category: KESHILLA

Cfarë ndodh me njeriun e mirë?

Njeriut të mirë i shkojnë veçse fjalët e mira, sepse vetëm ato ngjiten lart tek Allahu i Madhëruar. Ai qëndron shumë larg nga shprehjet e...

Mëkati sjell mëkatin

Mëkatet sjellin njëra–tjetrën dhe njeriu e ka të vështirë të largohet prej tyre. Disa dijetarë kanë thënë se kur e keqja pasohet nga një e...

Fjalë që s’kan çmim!!!

Fjalë që s’kan çmim!!! – Çështjen e pranimit të lutjes Allahu e ka lënë të fshehur, në mënyrë që zemra të mos mbetet e qetë...

Ai krijoi cdo gjë

Allahu krijoi shtatë qiej, e prej tyre zgjodhi më të lartin si banesë për engjëjt e afruar tek Ai. Qiellin e shtatë e veçoi me...

Përse duhet të kesh shpresë

Ai që shpreson në realizimin e diçkaje, duhet të plotësojë tre kushte: – Ta dojë atë për të cilën shpreson. – Të ketë frikë se...