Category: KESHILLA

Përse duhet të kesh shpresë

Ai që shpreson në realizimin e diçkaje, duhet të plotësojë tre kushte: – Ta dojë atë për të cilën shpreson. – Të ketë frikë se...

Fjalë që nuk kanë çmim!

Fjalë që s’kanë çmim!!! Çështjen e pranimit të lutjes Allahu e ka lënë të fshehur, në mënyrë që zemra të mos mbetet e qetë në...

Këmbngulja në dua

Këmbëngulja në dua’ është një prej ilaçeve më frytdhënëse. Transmetohet nga Ebu Hurejre se Profeti (a.s) ka thënë: “Allahu mërzitet me atë njeri që nuk...

Lutja pas përfundimit të abdesit

Transmetohet nga Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush merr abdes në...