Category: KESHILLA

Lutja është si arma

Lutja është si arma Lutjet dhe fjalët mbrojtëse luajnë rolin e armës dhe arma varet nga përdoruesi i saj. Në rastin e një arme pa...

Lavdërimi i vetvetes?

Lavdërimi i vetvetes? “Nëse me lavdëruarimin e vetes njeriu ka për qellim përmendjen e dhuntive të Allahut të Plotfuqishëm ose ka për qellim që të...