Category: KESHILLA

3 anët e shefatit-ndërmjetësimit

3 anët e shefatit-ndërmjetësimit 1. Ata që do të ndërmjetësojnë janë profetët, besimtarët e mirë, engjëjt dhe nga ndërmjetësuesit është edhe Muhamedi alejhi selam. 2....

A je ti prej zullumqarëve!?

Allahu, xhele ue ala, ka thënë; ” E ti kurrsesi mos e mendo All-llahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët.” (Ibrahim; 42). A...

Fjalet më të dashura te Allahu

Fjalet me te dashura te Allahu Transmetohet ne “Koleksionin e haditheve autentike” te Muslimit nga Ebu Dherri radijAllahu anhum se ka thene: I Derguari i...