Category: KESHILLA

Si ta shtosh imanin

Imani është fjalë, vepër dhe bindje që shtohet me punë të mira dhe pakësohet me gjynahe Prej parimeve bazë të pasuesve të sunetit dhe xhematit...

Katër llojet e dashurisë.

Katër llojet e dashurisë. Janë katër lloje të dashurisë, mes të cilave duhet të bëhet dallimi. Para nesh kanë humbur disa njerëz për shkak se...

Nevoja jonë për Zotin

Nevoja jonë për Zotin Mund të jesh nga njerëzit më të pasur, më të pushtetshëm e më të ditur, por përsëri ti je në statusin...

Si lidhet shpirti me trupin

Shpirti Çështja e shpirtit dhe lidhjes së tij me trupin është ndër çështjet më të përfolura, më të padukshme dhe më të paqarta, sepse dituria...

Nevoja për Profetët

Nevoja për Profetët Dërgesa (profetësia) është dhuratë nga Zoti, të cilën Ai ua jep atyre njerëzve që plotësuan kushtet për tu zgjedhur për të. Ajo...