Category: KESHILLA

Lutja pas përfundimit të abdesit

Transmetohet nga Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush merr abdes në...

Iluzione në dua

Të jetë i kujdesshëm për të mos gabuar rreth këtyre shkaqeve. Kjo është  një nga çështjet më të rëndësishme, sepse njeriu e di mirë se...

Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh! Thotë Allahu i Lartësuar: “Ai që punon një të mirë qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë (shpërblimin e saj)”...

Kur të lutesh mos u nxito!

Thotë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Vazhdon të marrë përgjigje robi për lutjet e tij, për sa kohë që nuk...

5 minuta si te ndryshosh jeten

Na mjaftojnë vetëm pesë minuta për të qënë pozitiv Në jetën e njeriut kalojnë shumë çaste të çmuara me anë të cilave ai mund të...

Masoi keto 3 gjera

Ke kujdes nga tri të tjera: Të tradhtosh, të mashtrosh dhe të lëndosh. Mos jeto me tre njerëz: Tradhtarin, injorantin dhe mendjemadhin. Njerëzve dhuroja tri...

Endrra e cuditshme ne Xhenet

Me librat deri në Xhennet Ibn Rexheb (el Hanbelij) përcjell në “Dhejlut tabekat” (328/1) nga Ibnul Xheuzi se ai tregon për imamin Ebul Ala el...