Category: KESHILLA

Mëso dituri.Lexo dhe puno me te.

Buhariu ka thënë: “Dituria duhet t’i paraprijë fjalës dhe punës”. Argument për këtë është fjala e Allahut: “Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me...

Katër premtime nga Zoti i gjithësisë:

Katër premtime nga Zoti i gjithësisë: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ “Më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime).” Bekare: 152 لَئِن شَكَرْتُمْ...