Category: HADITHE

Vlera e fqinjit.

Vlera e fqinjit. Ibn Omeri ka thënë: “Ishte një kohë kur askush nuk ka pasur të drejtë më shumë në pasurinë e muslimanit sesa vëllai...

Nëse do që të falen gjynahet

Nëse do që të falen gjynahet Nëse do që të mëshirohesh Nëse do që të të shtohet rrizku, atëherë lexoje këtë hadith Një nomad i...

Dhe kërkojini falje Zotit tuaj

Thotë Ebu Hurejrah (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) : Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të...

Ky është njeriu i mallkuar

I Derguari i Allahut (paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin mbi te) ka thene: “I mallkuar nga Allahu eshte ai qe shan e fyen babain...