Category: HADITHE

Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon! I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi...

Vlera e fqinjit.

Vlera e fqinjit. Ibn Omeri ka thënë: “Ishte një kohë kur askush nuk ka pasur të drejtë më shumë në pasurinë e muslimanit sesa vëllai...