Category: HADITHE

Ky është njeriu i mallkuar

I Derguari i Allahut (paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin mbi te) ka thene: “I mallkuar nga Allahu eshte ai qe shan e fyen babain...

Katër janë tiparet e hipokrizisë

Besimi dhe hipokrizia. I Dërguari i Allahut, Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Katër janë tiparet e hipokrizisë (nifakut), të cilat po u mblodhën te ndonjëri,...

Hadith Madhështor

Hadith Madhështor Ebu Dheri transmeton se i Dërguari i Allahut {alejhi selam} ka thënë se Allahu i Madhëruar ka thënë: “O robërit e Mi! Unë...

A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke...