Category: HADITHE

Hadith Madhështor

Hadith Madhështor Ebu Dheri transmeton se i Dërguari i Allahut {alejhi selam} ka thënë se Allahu i Madhëruar ka thënë: “O robërit e Mi! Unë...

A mund të flesh kur je xhunub

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke...

Ndodhi besnikërie

Ndodhi besnikërie Nga Ebu Hurejra -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- përcillet se i Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë i bleu...

Ky është njeriu i poshtëruar

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të,- se i dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë: ” I poshtëruar qoftë...