Category: HADITHE

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

A ka ilaç shërimi për pleqërinë? Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.”...

Rreziku i dashurisë për pushtet

Rreziku i dashurisë për pushtet Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “ O lajmërues (të vdekjeve) arabë, o lajmërues (të vdekjeve) arabë: – tre herë...

Tregu i Xhenetit

Tregu i Xhenetit Përcillet nga Enes bin Malik se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Në Xhenet ka një treg, në të cilin vijnë njerëzit...

Durimi në vdekjen e fëmijëve

Durimi në vdekjen e fëmijëve Transmeton Xhabir bin Abdullah se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: “Nëse dikush i ka pasur tre fëmijë të cilët i...

Thelbi i çdo gjëje…!!!

Thelbi i çdo gjëje…!!! Profeti -alejhi selam- ka përmbledhur (lënien e të ndaluarës) të gjitha në një fjalë të vetme, ku ka thënë: ” Nga...

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit. I Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime. Të pranishmit e pyetën: Cilat janë...