Category: HADITHE

Një sunet i harruar

Nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ai e ka degjuar Profetin salAllahu alejhi ue selem te thote: “Kush takohet me vellane e tij le ta...

Burri që kenaqej në Xhenet

Ebu Hurejra (Allahu qofte i kenaqur prej tij) percjell se i Derguari i Allahut (alejhi selam) ka thene: “Kam pare nje burre qe kenaqej ne...

100 Shkallet që ka Xheneti

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në Xhennet ka njëqind shkallë, largësia mes dy shkallëve të...