Category: HADITHE

Burri që kenaqej në Xhenet

Ebu Hurejra (Allahu qofte i kenaqur prej tij) percjell se i Derguari i Allahut (alejhi selam) ka thene: “Kam pare nje burre qe kenaqej ne...

100 Shkallet që ka Xheneti

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në Xhennet ka njëqind shkallë, largësia mes dy shkallëve të...

Si janë dhomat e Xhenetit.

Nga një grup prej sahabëve përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet se në Xhenet ka dhoma, ana e...