Category: HADITHE

Cili është njeriu më fisnik?

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:...

Kur është Kiameti?

Përcillet nga Enes bin Malik – Allahu qoftë i kënaqur me të – se vjen një beduin tek Profeti – alejhi selam – dhe e...

Një sunet i harruar

Nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ai e ka degjuar Profetin salAllahu alejhi ue selem te thote: “Kush takohet me vellane e tij le ta...