Category: HADITHE

Tregu i Xhenetit

Tregu i Xhenetit Përcillet nga Enes bin Malik se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Në Xhenet ka një treg, në të cilin vijnë njerëzit...

Durimi në vdekjen e fëmijëve

Durimi në vdekjen e fëmijëve Transmeton Xhabir bin Abdullah se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: “Nëse dikush i ka pasur tre fëmijë të cilët i...

Thelbi i çdo gjëje…!!!

Thelbi i çdo gjëje…!!! Profeti -alejhi selam- ka përmbledhur (lënien e të ndaluarës) të gjitha në një fjalë të vetme, ku ka thënë: ” Nga...

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit. I Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime. Të pranishmit e pyetën: Cilat janë...

Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon! I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë: “Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi...