Category: HADITHE

Nderoje komshiun dhe mysafirin

Nga Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, transmetohet se i Dërguari i All-llahut ka thënë: “Kush e beson Allahun dhe ditën e Fundit, le të flasë mirë...