Category: HADITHE

3 porosi Profetike

Ebu Ejub el-Ensariu thotë: “Erdhi një njeri tek i Dërguari i Allahut dhe i tha: “O i Dërguar i Allahut, më mëso me pak fjalë...

Nderoje komshiun dhe mysafirin

Nga Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, transmetohet se i Dërguari i All-llahut ka thënë: “Kush e beson Allahun dhe ditën e Fundit, le të flasë mirë...