Category: HADITHE

Kujdes nga këto 5 gjëra

Nga Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!)transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u kthye drejtë nesh dhe...

Një fjalë që të çon në Xhenet

Ka thene pejgamberi alejhi selam: “Kush vdes duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah” (nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij,...

Si e fitoj nëna Xhenetin

Transmeton Omeri (radiallahu anhu) se Aishja (radiallahu anha) ka thënë: “Erdhi tek unë Sukejna dhe në krahë mbante dy fëmijët e saj, unë i dhashë...