Category: HADITHE

Ora në të cilën pranohen duatë

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut...

Kujdes nga këto 5 gjëra

Nga Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!)transmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u kthye drejtë nesh dhe...

Një fjalë që të çon në Xhenet

Ka thene pejgamberi alejhi selam: “Kush vdes duke dëshmuar “La ilahe il-lAllah” (nuk meriton të adhurohet askush përveq Allahut) me sinqeritet nga zemra e tij,...