Category: HADITHE

Kënaqësia me e madhe në Xhenet

Nga Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të hyjnë banorët e...

Bukuria e gruas së Xhenetit

I Dërguari i Allahut, Muhamedi alejhi selam ka thënë: ” Nëse një grua e Xhenetit do të shfaqej në këtë botë, ajo do ta ndriçonte...