Category: HADITHE

Hadith madhështor

Transmetohet nga Ebu Hurejra ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë: ’’Ruajuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rrena më...

Ndalimi i uljes mbi varr

Thote i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te: “Sikur te ulet ndonjeri prej jush mbi nje gace (prush zjarri) dhe...

Ëndrra e Pejgamberit alejhi selam

Buhariu në koleksionin e tij autentik transmeton nga hadithi i Semurete bin Xhundubit,ku përmendet ëndrra e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selam (e cila ishte shpallje)....

Si të arrish gradën e engjëjve

Transmetohet nga Aisheja,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- alejhi selam!,- ka thënë: ” Ai i cili e lexon Kur’anin pa gabime(me shkathtësi,...