Category: HADITHE

3 fëmijët që folën në djep

Ebu Hurejra radijallahu anhu tregon se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Askush nuk ka folur që në djep përveç tre vetëve: 1. Isai...

Hadith madhështor

Transmetohet nga Ebu Hurejra ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë: ’’Ruajuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rrena më...

Ndalimi i uljes mbi varr

Thote i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te: “Sikur te ulet ndonjeri prej jush mbi nje gace (prush zjarri) dhe...