Category: HADITHE

Ëndrra e Pejgamberit alejhi selam

Buhariu në koleksionin e tij autentik transmeton nga hadithi i Semurete bin Xhundubit,ku përmendet ëndrra e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selam (e cila ishte shpallje)....

Si të arrish gradën e engjëjve

Transmetohet nga Aisheja,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- alejhi selam!,- ka thënë: ” Ai i cili e lexon Kur’anin pa gabime(me shkathtësi,...

Duatë kur bie shi

Allahumme sajjiben nafi’an O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm! Buhariu. Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili....

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nga shenjat e Kiametit është largimi...

10 shenjat e medha të Kiametit

Përcillet nga Hudhejfe bin Usejd El-Gifarij se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kiameti nuk do të ndodhë pa parë ju më parë dhjetë shenja:...