Category: HADITHE

Ndalimi i gënjeshtrës tek fëmijët

Nga Abdullah bin ‘Āmir (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Gjersa i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ishte ulur në shtëpinë tonë, më...

Një gabim që bëjm në namaz

Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve. Disa namazli i vëren se e mbajnë...